Föreläsning på Tandläkarhögskolan i Malmö 23 november

Med rubriken; Med Rösten som redskap för kommunikation gör jag en “aktiv föreläsning” (det vill säga att lyssnarna kommer att få prova själva) på Tandläkarhögskolan i Malmö, den 23 november klockan 13.15 -14.00. Initiativet tog Eva Lilja-Karlander, universitetslektor och forskare som tillfrågade mig, känns roligt och oväntat!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *