Sångtexter publicerade i Eremonauts andra årsbok!

Väldigt roligt att få vara med här!!! Underbar cover.

15 mars, 2012

Kim Larsson: Eremonauts andra årsbok klar

Eremonauts andra årsbok finns nu att köpa hosBokus och flera andra nätbutiker. Hos Bokus kan man provläsa förordet och sex dikter. Medverkande i boken är Nina Ahlzén, Andreas Björsten, Anna Brodin, Håkan Eklund, Johann von Fritz, Towe My Frykenfeldht, Malin Jonsson, Felicia Konrad, Melona, Klara Norling, Carina Nurmilehto, Pontus Joakim Olofsson, Carsten Palmer Schale, Magnus Tannergren, Stefan Whilde, Marion Wikhede, Johan Ågren och undertecknad. Liksom den förra årsboken ärEremonaut II tryckt och distribuerad av Books on Demand som skickar sju pliktexemplar till biblioteken och ser till att boken finns tillgänglig i nätbutikerna.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *